Zgodovina podjetja

1989: začetek delovanja podjetja

V letu 1989 se je zgodba našega podjetja začela v Trdkovi, čeprav takrat še pod drugim imenom – Trgovina Kalamar s.p. Bili smo med pionirji zasebne trgovine na drobno v Pomurju.

1990–1993intenzivna veleprodajna dejavnost

Podjetje se je preimenovalo in preoblikovalo v Goričanko d.o.o. Nove trgovine so rasle in začeli smo z veleprodajno dejavnostjo oz. oskrbovanjem manjših zasebnih prodajaln pomurske regije. Honorarno smo zaposlili potnika, nabavili kombi in prodaja po približno 50 prodajalnah je stekla. Po treh letih smo ocenili, da je ta dejavnost zaradi vse večje finančne nediscipline (in tudi že začetka propada nekaterih trgovcev) preveč tvegana. Zato smo začeli iskati novo tržno nišo.

1994: odkup parcele in gradnja skladiščne hale za gradbeni material

Že od prvega dne poslovanja smo sledili potrebam domačega človeka in prilagajali ter širili asortiman blaga. Tako smo zasledili tržno nišo v segmentu prodaje gradbenega in tehničnega blaga. Da bi zagotovili osnovne pogoje, smo odkupili sosednjo parcelo in na njej zgradili (izvajalec SGP Pomgrad) skladiščno halo tlorisne površine 300 m2.

1995: otvoritev PE Sveti Jurij

Tega leta smo začeli z iskanjem primerne lokacije za novo poslovno enoto. Po analizi trga in obstoječih možnih variantah smo se odločili za najem poslovnega prostora pri Svetem Juriju. Odločitev je bila pravilna in kaj kmalu se je pokazalo, da bi na tej lokaciji potrebovali še večji poslovni prostor.

2001: otvoritev PE Živila Grad in PE Grad Gradbeni

Iskanje nove lokacije za širitev maloprodajne mreže je trajalo kar nekaj časa. Na koncu smo se odločili za najem prodajnega centra ŽKG pri Gradu. Objekt smo v celoti preuredili in v njem odprli kar dve prodajalni naenkrat, živilsko in gradbeno-tehnično prodajalno.

2002: sklenitev franšizne pogodbe TUŠ in sprememba živilske prodajalne v PE Market Tuš Grad

Skoraj eno leto smo preučevali trg slovenske trgovine in iskali zaveznika. Začeli so se kazati znaki globalizacije in pravočasno smo ocenili, da brez ustrezne povezave z močnim partnerjem na živilskem področju ne bi dolgo preživeli. Analiza se je izkazala za uspešno, zato še danes z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je bila to odlična poteza – sklenitev franšizne pogodbe s podjetjem Engrotuš, d. o. o., iz Celja.

 2004: otvoritev PE Železnina Petrovci

V letu 2004 smo najprej najeli, kasneje pa odkupili objekt nekdanjih Potrošnikovih prodajaln železnine in samopostrežbe v Gornjih Petrovcih. Celoten objekt (poslovna stavba 278 m2, pomožno skladišče 150 m2 in dvorišče 1220 m2) smo namenili gradbeno-tehnični prodajalni s poudarkom na kmetijskem repromaterialu.

2006: otvoritev PE Cvetlično-darilni butik  v Kuzmi

Željo, da bi bili prisotni v vseh pomembnejših krajih na Goričkem, smo uresničili leta 2006. Hkrati pa smo s širitvijo področja dejavnosti želeli tudi popestriti ponudbo na tem območju. V butiku se je poleg cvetličnega dela ponujal tudi bogat darilni program. Prodajalno smo junija 2012 zaprli.

2009: otvoritev PE Market Tuš Goričanka Mačkovci

Kar nekaj let smo morali pasivno čakati na odločitev sodišča o lastništvu stavbe zadružnega doma v Mačkovcih. Februarja 2008 smo ta objekt lahko končno odkupili. V maju smo naročili izdelavo projektne dokumentacije, septembra pa pridobili gradbeno dovoljenje. Jeseni smo začeli z rušenjem dela stavbe, kompletno rekonstrukcijo preostalega dela in novogradnjo. 25. junija 2009 smo predali namenu sodoben market Tuš s 300 m2 neto prodajne površine. Hkrati smo k poslovni stavbi  pridobili še 250 m2 skladiščnih in 250 m2 upravnih prostorov.

2013: PE Market Tuš Kobilje

Že spomladi so potekali neformalni pogovori z lastnikom trgovine in tihe franšize Tuš za prevzem trgovine v Kobilju. V mesecu avgustu so se stvari začele odvijati in 16. septembra je pričela poslovati PE Market Tuš Kobilje. Celoten prodajni prostor s skladiščem je v lasti občine Kobilje.

2014: odprtje pogodbenih Pošt Mačkovci In Kobilje

Ko smo izvedeli, da je Pošta Slovenije objavila razpis za pogodbene pošte, smo se nanj prijavili. Šest zaposlenih se je v spomladanskem času izobraževalo in uspešno opravilo izpit, tako da smo v začetku junija odprli pogodbeni pošti Mačkovci in Kobilje. Pogodbeni pošti se nahajata v prostorih naših marketov. Do konca leta so izpit uspešno opravili še štirje zaposleni.

2015: otvoritev prodajnega centra Goričanka pri Svetem Juriju

Več let smo načrtovali povečanje prodajalne gradbenega materiala v  PE Sveti Jurij. V letu 2014 smo odkupili zemljišče za že dolgo načrtovani prodajni center pri Svetem Juriju na Goričkem, kjer je svoje mesto dobila tudi živilska prodajalna ter prvič gostinski lokal.

2016: odprtje pogodbene pošte Grad

Leta 2016 smo se ponovno odzvali na razpis Pošte Slovenije, tokrat za pogodbeno pošto Grad. Od 1. septembra istega leta tako pogodbena pošta deluje v našem marketu pri Gradu.

2017: pričetek sodelovanja s podjetjem Spar Slovenija in preureditev živilskih marketov

Zaradi želje po nadaljnjem razvoju, ohranjanju trdnosti in zanesljivosti poslovanja smo v letu 2017 sklenili novo partnerstvo s podjetjem Spar Slovenija in tako postali prvi Spar partner vzhodno od Trojan. V ta namen smo v tem letu preuredili in posodobili 3 živilske markete – Kobilje, Mačkovci in Sveti Jurij. V Kobilju sicer ni šlo za obnovo prodajnih prostorov, saj smo se preselili v nove prostore, ki pa so sicer v lasti občine Kobilje.

2018: nadaljevanje preureditve živilskih marketov

Živilska prodajalna pri Gradu je bila celotno obnovljena, preurejena in posodobljena v začetku leta 2018.

2020: preureditve gradbenih prodajaln, prevzem kmetijske zadruge in bencinskega servisa

Že v začetku leta smo planirali preureditev gradbeno kmetijske prodajalne v Petrovcih. Zaradi epidemije se je preureditev prestavila v pozno pomlad. Prodajni prostor smo povečali in s tem hkrati povečali našo ponudbo.

V mesecu juniju smo prevzeli kmetijsko prodajalno ter bencinski servis Petrol v Kuzmi. Prodajalno smo  delno obnovili in preuredili. V njej je še vedno poudarek na kmetijskem blagu, ponujamo pa tudi stvari za vrt in dom.