O nas

Smo trgovsko podjetje z dolgoletno tradicijo s sedežem na skrajnem severovzhodu države, v Trdkovi, občini Kuzma, ki leži na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko.

Trdkova 54 – Google Zemljevidi Safari, danes at 12.38.19  Trdkova 54, 9263 Kuzma

Dejavnost podjetja

Diagram-[Recovered]

 

Vizija

Vizija je še bolj utrditi svoj položaj na trgu in v okolju, razširiti poslovanje podjetja v več smeri in prispevati h kakovostnemu življenju družbe. Še naprej želimo biti aktivno vpleteni v družbo in pomagati pri reševanju družbenih problemov.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je že od ustanovitve podjetja naprej zadovoljitev potreb (v prvi vrsti domačih, goričkih) kupcev, ohranitev in promoviranje domačega okolja ter preko zaposlitev tudi preprečevanje odseljevanja in posledično uhajanja izobraženih kadrov drugam.

Vrednote

Pri svojem delovanju zasledujemo iste vrednote kot so vrednote tukajšnjega prebivalstva, predvsem delavnost, poštenost, skrb za sočloveka in gostoljubnost.

Partnerstva