Zaposleni

S širitvijo prodajne mreže narašča tudi število zaposlenih. V podjetju je zaposlenih (odvisno od sezone) okrog 50 oseb, katerih osnovna skrb je čim bolje zadovoljiti potrebe naših stalnih in občasnih strank.

Hkrati znamo poskrbeti tudi za sprostitev in zabavo v krogu sodelavcev. Predvsem z vsakoletnim skupnim izletom, zaključki leta, igranjem nogometnih tekem in številnimi drugimi priložnostmi za druženje.