Osebna izkaznica

Skrajšan naziv: GORIČANKA, d. o. o.

Naziv: GORIČANKA, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova, d. o. o.

Sedež podjetja: Trdkova 54, 9263 Kuzma

ID-številka za DDV: SI50976117

Matična številka: 5391008000

Šifra osnovne dejavnosti:  47.110

Številke transakcijskih računov:

  • SI56 04881-0002950774        NKBM
  • SI56 10100-0052476607        Banka Koper

Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Direktor: Srečko Kalamar

Telefon: 02/55-69-040 , 02/55-69-041

Faks: 02/55-61-141

Elektronski naslov: kalamar@goricanka.si, storitve@goricanka.si