Obvestilo Pošte Slovenije – začasno zaprtje pošte 9264 Grad