Zaposleni

S širitvijo prodajne mreže narašča tudi število zaposlenih. V podjetju je zaposlenih (odvisno od sezone) od 40 do 45 oseb, katerih osnovna skrb je čim bolje zadovoljiti potrebe naših stalnih in občasnih strank.

Hkrati znamo poskrbeti tudi za sprostitev in zabavo v krogu sodelavcev. Predvsem z vsakoletnim skupnim izletom, zaključki leta, igranjem nogometnih tekem in številnimi drugimi priložnostmi za druženje.